[ In tin ] [ Trở về ]
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 11-14/12
 (Thứ Ba, 27/11/2012 - 12:06 PM)
KTNT - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 – 2017 chính thức diễn ra từ ngày 11 – 14/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội là “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng bà bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ IX; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ X; thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X.

Tham dự Đại hội có 1.000 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 7 triệu đoàn viên thanh niên trong các lĩnh vực từ mọi miền Tổ quốc; đại biểu đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, doanh nhân, trí thức, công nhân, nông dân, đoàn viên thanh niên đang học tập, công tác và sinh sống ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, tham dự Đại hội có khoảng 200 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận TQVN; lãnh đạo các ban, ngành từ Trung ương đến địa phương; đại diện Mẹ VN Anh hùng...

Nhằm hướng tới Đại hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động trong toàn Đoàn 10 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (từ ngày 01-10/12) với các nội dung như: Thanh niên họat động vì người nghèo; thanh niên xung kích bảo vệ môi trường; thanh niên hiến máu tình nguyện; thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới;...

Ngoài ra, Đại hội tiếp tục triển khai 2 phong trào: “Xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” để thể hiện quan điểm vừa phát huy, vừa chú trọng chăm lo, bồi dưỡng thanh niên.

Đại hội khẳng định tiếp tục kiên trì thực hiện một số phương châm, phương thức trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn như: giáo dực thanh niên qua hành động thực tiễn, qua việc tham gia tạo dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo động lực phấn đấu cho thanh niên gắn với phát huy yếu tố tự giáo dục, rèn luyện của mỗi đoàn viên... Đại hội khẳng định nhiệm vụ cấp thiết của Đoàn trong thời gian tới là củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, trong đó chú trọng chất lượng tổ chức cơ sở, đội ngũ cán bộ và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là ở địa bàn dân cư, trong các khu công nghiệp, chế xuất, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Trong khuôn khổ Đại hội, ngoài chương trình nghị sự còn có các hoạt động diễn ra như: Chương trình nghệ thuật “Khát vọng tuổi trẻ”; Triển lãm “Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai”; đối thoại với Thủ tướng Chính phủ...

DT.