[ In tin ] [ Trở về ]
Một số kinh nghiệm khi tổ chức hội nghị đầu bờ
 (Thứ Năm, 27/09/2012 - 1:43 PM)
Hội thảo đầu bờ giới thiệu mô hình 3 giảm - 3 tăng trên lúa Bio 404.
KTNT - Trong các phương pháp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân thì hội nghị, hội thảo đầu bờ là hình thức khá hiệu quả và thiết thực. Người nghe được phổ biến kiến thức, cách làm ăn mới ngay tại hiện trường nên dễ tiếp thu, dễ học và dễ áp dụng. Để buổi hội thảo đầu bờ mang lại hiệu quả cao nhất, cán bộ khuyến nông cần chuẩn bị tốt một số công việc sau:

Công tác chuẩn bị: Đây là công việc quan trọng, góp phần vào thắng lợi của buổi hội thảo, vì vậy cán bộ khuyến nông phải chuẩn bị báo cáo về mô hình thật chi tiết và cụ thể. Đặc biệt, trong báo cáo cần nhấn mạnh những cái mới, hiệu quả kinh tế và xã hội do mô hình mang lại so với tập quán cũ của người dân; tính khả thi, tính nhân rộng và những kiến nghị, đề xuất (nếu có) khi nhân rộng mô hình.

Bên cạnh đó cũng cần chú ý chuẩn bị hiện trường tốt để bà con đi lại và quan sát dễ dàng. Khuyến khích chủ hộ trực tiếp làm mô hình đứng ra giới thiệu, báo cáo kết quả và trả lời những vướng mắc khi có người hỏi. Để làm tốt vấn đề này, đòi hỏi cán bộ khuyến nông phải chuẩn bị trước đề cương báo cáo, chuẩn bị trước cho chủ hộ một số tình huống sẽ bị chất vấn và phương pháp trả lời. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp thì cán bộ khuyến nông phải làm thay nội dung này. Ngoài ra, cũng cần chuẩn bị tốt các phương tiện nghe, nhìn như áp-phích, băng-rôn, loa đài…

Quá trình hội thảo: Trong quá trình hội thảo, cần thuyết trình ngắn ngọn, dùng những từ dân dã dễ hiểu, dễ làm và dễ áp dụng. Tập trung vào tính mới, tính khoa học và hiệu quả kinh tế của mô hình. Có thể kết hợp vừa thuyết trình vừa chỉ dẫn hiện trạng cụ thể. Để làm được nội dung này, đòi hỏi cán bộ phải có kinh nghiệm và kỹ năng báo cáo thuyết trình trên hiện trường; có khả năng phân tích tình huống, diễn giải và thâu tóm những nội dung và yêu cầu chính của mô hình; biết cách gợi mở những thông tin quan trọng của mô hình để bà con tìm hiểu, ghi nhớ và áp dụng, đồng thời biết gợi ý cho người dân những đề tài cần thảo luận để việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đạt hiệu quả cao nhất.

Kết thúc hội thảo: Khi kết thúc hội thảo,cán bộ khuyến nông phải tóm tắt được những vấn đề chủ yếu nhất trong mô hình mà nông dân đã được nghe, nhìn và thảo luận; các biện pháp kỹ thuật chủ yếu đã được áp dụng, bài học kinh nghiệm rút ra qua buổi hội thảo; thông tin tới nông dân những hoạt động khuyến nông sẽ được triển khai thực hiện tại địa phương (nếu có); gợi ý với bà con về kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình; trách nhiệm của các cấp, ngành và khuyến nông địa phương khi nhân rộng mô hình…

Phạm Văn Phú