[ In tin ] [ Trở về ]
Phòng trừ bệnh hại trên nhãn, vải
 (Thứ Hai, 23/03/2009 - 12:30 PM)
Phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh hại vải.
KTNT - Tháng 2 - 3 là thời vụ nhãn, vải nở hoa, đậu quả. Thời tiết giai đoạn này có nhiều ngày mưa phùn, trời âm u, thiếu ánh sáng, là điều kiện thuận lợi cho một số bệnh hại phát triển như sương mai, thán thư..., làm thối nụ, hoa và rụng quả non. Xin giới thiệu cách chọn thuốc trừ sâu bệnh cho nhãn, vải đạt hiệu quả cao.

Bệnh sương mai

Bệnh hại chủ yếu trên nụ, hoa và quả non. Vết bệnh bất định hình màu đen, thối ướt làm rụng nụ, hoa và quả mới hình thành. Bệnh thường xảy ra vào các tháng 2-3-4.

Phòng trừ bệnh bằng các loại thuốc chất lượng cao có tác dụng nội hấp, phòng trừ bệnh trong thời gian dài để giảm công phun xịt như: Aliette 800WG; Mikal 800WG; Alpine 80WP; Ridomin gold 68WP. Phun phòng 2 lần, lần thứ nhất trước khi nở hoa 1-5 ngày, lần thứ hai sau lần thứ nhất 10-15 ngày.

Bệnh thán thư

Bệnh gây hại trên lá non, lá bánh tẻ, nụ, hoa; trên quả từ khi mới hình thành cho đến lúc thu hoạch. Vết bệnh trên lá thường biểu hiện cháy khô mép, đầu lá; có ranh giới rõ rệt giữa phần bị bệnh và không bị bệnh (một đường viền màu nâu vàng). Vết bệnh thối đen lõm ở giữa trên nụ, hoa và quả mới hình thành làm rụng nụ, hoa và quả.

Diệt trừ bệnh bằng các loại thuốc trừ sâu nội hấp như: Bavistin 50SL; Carbezim 50EC; Benlate 50WG, phun khoảng 3 lần. Hai lần đầu phun hỗn hợp với thuốc trừ bệnh sương mai. Lần thứ ba phun trước khi thu hoạch 7-10 ngày.

Nguyễn Văn Duy