[ In tin ] [ Trở về ]
Bác Hồ - tấm gương tiết kiệm, chống lãng phí
 (Thứ Năm, 27/08/2009 - 10:11 AM)
Nông dân xã ái Quốc (Hải Hưng) báo cáo kết quả sản xuất với Chủ tịch Hồ Chí Minh (1958).

KTNT - Tiết kiệm, chống lãng phí xuất phát từ lợi ích của nhân dân và cách mạng, do đó, việc nhận thức đầy đủ và nghiêm túc thực hiện chủ trương này nên trở thành phong trào sâu rộng trong quần chúng. Có như thế, ý nghĩa thiết thực của phong trào mới được thấm nhuần trong thực tế...

Bác Hồ từng nói: “Có độc lập tự do là do sự hy sinh to lớn của nhân dân” và “Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra”, vì thế, chúng ta phải đền bù xứng đáng công lao ấy của nhân dân. Một trong những hành động thiết thực nhất là toàn dân phải thực hiện tiết kiệm, chống tham ô lãng phí. “Không thực hành tiết kiệm là có tội với nhân dân, và thiếu đạo đức cách mạng”. Bác Hồ đã chỉ rõ, con người ta ai cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp nhưng nếu chỉ biết lo cho mình ăn ngon mặc đẹp, không nghĩ đến nhân dân còn nghèo khổ thiếu thốn là không có đạo đức.

Đại biểu phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang về thǎm miền xuôi sung sướng được gặp Bác Hồ

Thực hành tiết kiệm theo quan điểm của Bác không có nghĩa là bủn xỉn mà phải biết chi tiêu hợp lý, xuất phát từ công việc cách mạng và lợi ích chung chứ không phải vì mục đích cá nhân.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã trở thành nếp sống của Bác từ khi còn hoạt động ở nước ngoài, sống tại căn cứ địa Việt Bắc cũng như lúc về Thủ đô Hà Nội. Chúng ta từng được nghe những câu chuyện đầy cảm động về đức tính tiết kiệm, liêm khiết của Người như: thấy vòi nước dùng xong chưa khoá, Bác trực tiếp vặn lại; đi công tác sớm thấy đèn điện chưa tắt Bác cho người đến tắt ngay. Hơn ai hết, Bác hiểu hoàn cảnh của đất nước cũng như đời sống của nhân dân còn khó khăn thiếu thốn, mỗi người tiết kiệm sẽ góp phần vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau 22 năm đổi mới, nền kinh tế của nước ta đã có bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cuộc sống của bà con vẫn còn khó khăn, thiếu thốn. Nhớ lời Bác dạy, mỗi người, mỗi nhà, từng cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây dựng đất nước phát triển mạnh giàu như nguyện ước của Người lúc sinh thời.

Đỗ Văn Thông