mh Bóng đá Việt Nam: Phá hơn xây, làm gì có thương hiệu!

10:05 | 25/07/2014

KTNT - Một nền bóng đá phá nhiều vì mục tiêu cá nhân, thì nói gì đến chuyện thương hiệu?