CT Group

XDNTM ở Điện Biên: Rất khó khăn nhưng kết quả khả quan

Thứ sáu, ngày 7 tháng 7 năm 2017 | 15:30

KTNT - Mặc dù là tỉnh miền núi, biên giới, địa hình phức tạp, giao thông đi lại bị chia cắt, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM), Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Phóng viên báo Kinh tế nông thôn đã có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Quân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiêm Chánh văn phòng Văn phòng điều phối Chương trình MTQGXDNTM tỉnh Điện Biên. Ông Quân cho biết:

Ông Hà Văn Quân, Chánh văn phòng Văn phòng điều phối Chương trình MTQGXDNTM tỉnh Điện Biên.

Chương trình MTQGXDNTM giai đoạn 2011-2016 đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ngành chức năng, các đoàn thể quần chúng từ tỉnh, huyện đến cơ sở triển khai rất hiệu quả thông qua các hoạt động như tuyên truyền vận động, thành lập ban chỉ đạo các cấp, xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện... Đến nay, đề án XDNTM đã được triển khai tại 116/116 xã, thuộc 10 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tính riêng năm 2016, tổng nguồn lực huy động cho XDNTM của Điện Biên đạt 1.417,3 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 146,6 tỉ đồng; ngân sách địa phương 14,259 tỉ đồng (bố trí cho 7 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí NTM năm 2016); vốn lồng ghép từ các chương trình dự án 1.151 tỉ đồng; vốn tín dụng 74 tỉ đồng; vốn doanh nghiệp 1,892 tỉ đồng; vốn huy động cộng đồng dân cư 29,48 tỉ đồng.

Đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 4/116 xã đạt chuẩn NTM (xã Thanh Chăn, Noong Hẹt -  huyện Điện Biên, Ẳng Nưa - huyện Mường Ảng, Thanh Minh - TP.Điện Biên Phủ); 4/116 xã cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí (xã Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Xương - huyện Điện Biên; xã Lay Nưa - thị xã Mường Lay), chiếm 3,44%. Có 8 xã cơ bản đạt từ 15-19 tiêu chí, đạt 100% mục tiêu kế hoạch đề ra; 6/116 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, chiếm 5,17%; có 58/116 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, chiếm 50%; còn 44/116 xã đạt dưới 5 tiêu chí, chiếm 37,9%,  giảm 52 xã so với năm 2011; số tiêu chí đạt/xã là 6,15 tiêu chí/xã, tăng 4,65 tiêu chí/xã so với năm 2011 và tăng bình quân 0,45 tiêu chí/xã so năm 2015.

Các huyện có số tiêu chí bình quân/xã đạt khá gồm: TP.Điện Biên Phủ 15 tiêu chí/xã; thị xã Mường Lay 17 tiêu chí/xã; huyện Điện Biên 8,8 tiêu chí/xã; huyện Mường Chà 6,2 tiêu chí/xã. Các huyện còn lại bình quân đạt từ 4,6-5,3 tiêu chí/xã.

Những khó khăn khi triển khai thực hiện chương trình XDNTM của Điện Biên là gì, thưa ông?

Khó khăn lớn nhất khi thực hiện chương trình là Điện Biên có xuất phát điểm thấp, tại thời điểm mới bắt đầu triển khai, tỷ lệ hộ đói nghèo bình quân khu vực nông thôn của  tỉnh vẫn còn ở mức cao (33,5%), đời sống nông dân gặp nhiều khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, hàng năm, tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, gây ra thiệt hại lớn về hạ tầng cũng như quá trình phát triển kinh tế, nhất là với địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện các nội dung XDNTM còn chậm. Cơ sở hạ tầng của các xã (đặc biệt là đường giao thông) tuy đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Việc triển khai tổ chức thực hiện chương trình còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn; trình độ năng lực cán bộ cấp xã, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều hạn chế, chưa chủ động được trong công việc... Nguồn lực thực hiện XDNTM chủ yếu vẫn từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp, nguồn lực huy động từ cộng đồng, doanh nghiệp và người dân còn rất thấp.

Ông có thể chia sẻ một số mục tiêu trong chương trình XDNTM của Điện Biên năm 2017?

Trên cơ sở những kết quả đạt được, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ chương trình trên địa bàn 116 xã, trong đó ưu tiên chỉ đạo, hỗ trợ cho các xã có khả năng sớm đạt chuẩn NTM. Toàn tỉnh Điện Biên đang đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 2/10 đơn vị cấp huyện (TP.Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay) đạt chuẩn NTM. Bên cạnh đó, không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí; 100% số xã hoàn thành các tiêu chí về quy hoạch, bưu điện, an ninh trật tự xã hội; 95% số xã đạt tiêu chí số 4 về điện. Chất lượng và nội dung các tiêu chí được nâng lên.

Riêng trong năm 2017, Điện Biên duy trì giữ vững 8 xã đạt chuẩn NTM (Thanh Chăn, Noong Hẹt, Thanh Xương, Thanh Hưng, Thanh Luông (huyện Điện Biên); Thanh Minh (TP.Điện Biên Phủ); Ẳng Nưa (huyện Mường Ảng); Lay Nưa (thị xã Mường Lay) và có thêm 7 xã cơ bản đạt chuẩn NTM (15-19 tiêu chí), gồm: Thanh Yên, Thanh An, Pom Lót, Mường Phăng, Thanh Nưa  (huyện Điện Biên); Tà Lèng (TP.Điện Biên Phủ), Sín Thầu (huyện Mường Nhé). Số tiêu chí đạt bình quân 6,73 tiêu chí/xã.

Cảm ơn ông! Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Điện Biên hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu.

Đỗ Hùng (thực hiện)

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích