Thông tư 40/2017/TT-BTC tăng hàng loạt công tác phí cho cán bộ, công chức

10:49 | 22/05/2017

KTNT - Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Theo đó, tăng hàng loạt mức chi công tác phí, cụ thể như sau: