Thông báo thay đổi nhân sự Văn phòng Đại diện tại Cần Thơ

03:43 | 20/01/2017

KTNT - Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn vừa đồng ý cho ông Nguyễn Thái Đào nghỉ công tác tại báo và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Đình Tú, Trưởng cơ quan Đại diện phía Nam, kiêm nhiệm Trưởng văn phòng Báo Kinh tế nông thôn tại Cần Thơ từ ngày 1/1/2017.

Giới thiệu

Vài nét về báo Kinh tế nông thôn

KTNT - Báo Kinh tế nông thôn là cơ quan ngôn luận của Hội Làm vườn Việt Nam (VACVINA), diễn đàn của người làm kinh tế và xây dựng nông thôn mới.