8 dấu hiệu cho thấy bạn hoàn toàn khỏe mạnh

04:27 | 15/01/2018

Chúng ta sống trong một thế giới mà sức khoẻ tốt thường bị đánh đồng với những “hình thức” nhất định. Đúng là một số người khỏe mạnh có vòng bụng “phẳng lì” và cơ thể mảnh mai. Nhưng điều đó không có nghĩa những phẩm chất này nhất thiết phải có đối với sức khoẻ.

Liên kết hữu ích

Sống khỏe

Cây thuốc trong vườn