TP. Cần Thơ 3 xã đạt 14 - 19 tiêu chí

    4/3/2013 2:37:57 PM

    Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình XDNTM TP.Cần Thơ, tổng kinh phí huy động phục vụ XDNTM trong năm 2012 của địa phương đạt gần 187,13 tỉ đồng, trong đó, nguồn vốn huy động trong dân chủ yếu phục vụ làm đường giao thông nông thôn, nâng cấp hệ thống thủy lợi, xây dựng nhà thông tin ấp, nhà ở dân cư...; vốn từ ngân sách Nhà nước đầu tư cho các công trình như trường học, trạm y tế, một phần hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn và nạo vét kênh thủy lợi.

    So với bộ tiêu chí của TP.Cần Thơ về XDNTM, hiện thành phố có 3 xã đạt 14 - 19 tiêu chí, 12 xã đạt 9 - 13 tiêu chí, 16 xã đạt 5 - 8 tiêu chí và 5 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Nhìn chung, đa phần các xã đều tăng từ 1-8 tiêu chí so với năm 2011.

    Năm 2013, TP. Cần Thơ đề ra mục tiêu đạt thêm 1 tiêu chí/xã, riêng các xã điểm của huyện đạt ít nhất 2-3 tiêu chí.

    Mỹ Thanh

Ý kiến bạn đọc

Nông nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển

Vĩnh Quỳnh: Ruộng đồng thẳng cánh cò bay

Vĩnh Quỳnh: Ruộng đồng thẳng cánh cò bay

KTNT - Mặc dù bà con nông dân ngày càng nhận thức được lợi ích của việc dồn điền đổi thửa (DĐĐT), một trong những mắt xích quan trọng của chương...