Vũng Liêm: Xứng danh vùng đất Nam Kỳ khởi nghĩa

  11/17/2010 2:06:16 PM

  Được lệnh khởi nghĩa từ Xứ uỷ Nam Kỳ, vào lúc 18 giờ ngày 22/11/1940, Ban chấp hành Đảng bộ huyện họp mở rộng do đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thị Hồng chủ trì và triển khai kế hoạch khởi nghĩa trên phạm vi toàn huyện. Đúng 23 giờ ngày 22 rạng sáng ngày 23/11/1940, cánh quân thứ nhất do đồng chí Nguyễn Thị Hồng chỉ huy tiến công quận lỵ, đốt cháy dinh quận, trại lính, nhà bưu điện, giải thoát 45 cán bộ, đảng viên và đồng bào bị địch giam giữ và treo lá cờ cách mạng trước dinh quận Vũng Liêm.

  Cánh quân thứ hai do đồng chí Phan Văn Hoà (Võ Văn Kiệt) chỉ huy đã đánh chiếm Bắc Nước Xoáy, lấy đồn Chánh Hoà, chiếm nhà việc Gò Ân, công sở Nhà Đài, đục thủng 2 chiếc phà qua sông Măng Thít nhằm ngăn chặn quân cứu viện của địch từ Vĩnh Long xuống. Cánh quân thứ ba do đồng chí Nguyễn Văn Nhung (tức Ba Sa) chỉ huy đã tiến chiếm nhà việc xã Trung Ngãi, đốt cầu Giồng Ké và bắn bị thương tên tỉnh trưởng Đơ-mông-ê–gu và tên cò Paul. Ở cù lao dài Quới Thiện - Thanh Bình, đồng chí Trần Ngọc Đảnh (Ba Xé) chỉ huy đã giải phóng tề xã Thanh Bình - Quới Thiện.

  Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra trong bối cảnh Nam Bộ chưa hội đủ những điều kiện khách quan và chủ quan, nhưng đã tạo nên sức ảnh hưởng to lớn, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc và viết nên trang sử cách mạng vẻ vang, đồng thời làm lung lay cả chế độ cai trị thuộc địa của thực dân Pháp trên đất nước ta, nó còn là cuộc tổng diễn tập để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám (1945). Với những thành tích oanh liệt đó, ngày 13/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đội quân khởi nghĩa Nam Bộ.

  Phát huy truyền thống đó, trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra đều cơ bản hoàn thành. Xin ông cho biết bí quyết để đạt được những thắng lợi này?

  Muốn thành công, quan trọng nhất là phải có sự đoàn kết, gắn bó của Đảng bộ, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân; tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn và thử thách, tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị.

  Bí quyết thứ hai mang đến thành công là do chúng tôi đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đột phá khai thác hiệu quả thời cơ, tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đối với kinh tế nông nghiệp, chú trọng nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

  Một trong những động lực để thực hiện thành công Nghị quyết Đảng bộ huyện Vũng Liêm nhiệm kỳ 2010-2015 là công tác xây dựng Đảng. Vậy theo ông phải chú ý những vấn đề gì?

  Theo tôi, vấn đề thứ nhất cần làm là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

  Vấn đề thứ hai là tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng theo hướng mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, có tinh thần trách nhiệm cao; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đột phá (xây dựng xã nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực ...) mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

  Vấn đề thứ ba là tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với chính quyền trong việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chương trình mục tiêu của Nhà nước. Xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

  Xin cảm ơn ông!

  Ông Bùi Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm:

  Kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá

  Nhìn lại chặng đường 35 năm xây dựng, Vũng Liêm giờ đã có nhiều thay đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đường giao thông liên xã được mở rộng.

  Kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển, ghi dấu sự xuất hiện của nhiều mô hình kinh tế. Nhân dân trong huyện đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thể hiện qua các chương trình trồng cây ca cao xen vườn dừa, phát triển đàn bò lai Sind, đàn heo nạc hóa, trồng nấm rơm, trồng màu, vườn chuyên canh cây ăn trái...

  Nhờ đó, kinh tế toàn huyện được duy trì ở mức tăng trưởng khá, giá trị nông nghiệp - thủy sản tăng 7,16%, giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 15,4%, thương mại - dịch vụ 23,08%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,19%. Thu nhập bình quân đạt 13 triệu đồng/người/năm.

  Phước Lộc (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc

Nông nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển

Vĩnh Quỳnh: Ruộng đồng thẳng cánh cò bay

Vĩnh Quỳnh: Ruộng đồng thẳng cánh cò bay

KTNT - Mặc dù bà con nông dân ngày càng nhận thức được lợi ích của việc dồn điền đổi thửa (DĐĐT), một trong những mắt xích quan trọng của chương...