Trẻ em hôm nay khỏe mạnh, đất nước nhanh giàu mạnh

  5/12/2009 10:30:56 AM

  Chúng ta đã hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em từ trên 50% năm 1993 xuống còn 21% hiện nay. Năm 2000, Việt Nam ta đã đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập tiểu học, về trước Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc 10 năm. Từ năm 2005, chúng ta đã thực hiện khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi... Đó là những thành tựu được thế giới đánh giá là có tiến bộ nhanh hơn so với phần lớn các nước có thu nhập thấp.

  Mặc dù đạt những thành tích đáng kể như vậy nhưng chúng ta cũng thấy rằng công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em còn nhiều vấn đề không nhỏ. Đó là tỷ lệ suy dinh dưỡng. Chúng ta mới giảm được suy dinh dưỡng gày còm cấp tính, nhưng tỷ lệ thấp còi và thiếu vi chất vẫn rất cao, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực đặc biệt khó khăn. Đây là sự hạn chế tiềm tàng, ảnh hưởng đến chiều cao trưởng thành, năng suất lao động, phát triển trí tuệ.

  Đó là điều kiện học tập của trẻ em ở nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực đặc biệt khó khăn còn thấp. Do đời sống kinh tế còn khó khăn nên nhiều gia đình chưa quan tâm đến việc học của con em mình. Điều này ảnh hưởng lớn tới chất lượng nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nói riêng và đất nước nói chung.

  Đó còn là việc vui chơi của trẻ. Ngay ở thành thị, nơi cơ sở vật chất tương đối hoàn thiện thì vui chơi của trẻ cũng chưa đáp ứng được nhu cầu cả về địa điểm và nội dung. Điều này ảnh hưởng tới phát triển trí tuệ của trẻ. Đó còn là việc trẻ em bị bạo hành, bị buôn bán, ý kiến của trẻ chưa được quan tâm đúng mức,... vẫn còn tồn tại ở nhiều gia đình, nhiều địa phương.

  Trẻ em là mầm non, là tương lai của đất nước. Nếu mầm cây không khỏe thì làm sao có cây lớn khỏe mạnh. Cây không khỏe mạnh làm sao cho nhiều trái ngon. Đối với gia đình và đất nước cũng vậy, trẻ em không khỏe mạnh về trí lực và thể lực thì làm sao xây dựng đất nước nhanh giàu mạnh. Để trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đầy đủ điều kiện phát triển toàn diện, cả gia đình và cộng đồng xã hội phải chung tay góp sức. Đó cũng là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2009 này (từ 15/5 đến 30/6).

  Hiền Anh

Ý kiến bạn đọc