Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc thiểu số: Cần dựa vào cộng đồng

  1/12/2009 3:17:46 PM

  Sau một thời gian thực hiện đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát triển văn hóa thông tin ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số, ông thấy đâu là khó khăn để chúng ta đạt được mục tiêu đề ra?

  Kết quả lớn trong việc thực hiện chương trình “Đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát triển văn hoá thông tin ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số” là từng bước cải thiện, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân; ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào được nâng cao. Nhiều công trình văn hoá vật thể và phi vật thể được phục dựng, bảo tồn như đền Chín Gian ở xã Mường Nọc (Quế Phong); “đền Chiêng Ngàn ở Quỳ Châu; bảo tồn “bản Vi”, một bản thuần Thái tại xã Bắc Sơn (Quỳ Hợp - Nghệ An)... Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn đặt ra trong quá trình thực hiện. Trở ngại đầu tiên là kinh phí. Một số người dân vẫn chưa nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc về những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc mình. Người hiểu biết, say mê và thực sự tâm huyết với văn hoá truyền thống các dân tộc ngày một ít đi. Gần đây, người ta thấy các loại nhạc cụ như cồng chiêng, khèn bè, sáo môi của người Thái, Khơ Mú, Thổ; nghề rèn, đan lát của người Khơ Mú, Ơ Đu... cũng đang bị mai một dần.

  Thưa ông, gần đây nhiều địa phương đã chú trọng khôi phục lễ hội, tuy nhiên các kịch bản còn đơn điệu, nghi lễ nên dường như chưa phát huy được những giá trị văn hoá riêng của từng vùng miền...

  Nền văn hoá dân tộc ta có đặc điểm là thống nhất trong đa dạng. Mỗi vùng miền, mỗi tộc người đều có đặc trưng về văn hoá.

  Hát then là loại hình nghệ thuật được Bộ Văn hoá - Thể thao
  và Du lịch đầu tư bảo tồn.


  Theo thống kê của Cục Văn hoá cơ sở, cả nước có khoảng 9.000 lễ hội lớn nhỏ, 80% trong số này là lễ hội dân gian. Đến nay, một số địa phương vẫn lưu giữ được một số lễ hội truyền thống như Ok om bok của đồng bào Khmer, Tết Katê của người Chăm, lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày ở các tỉnh phía Bắc... Điều này rất đáng mừng. Tuy nhiên, trong thực tế những lễ hội trên cũng đang chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan, làm mai một bản sắc dân tộc. Đây cũng là điều đáng lo ngại và đặt ra trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, nhà quản lý về văn hoá để có những giải pháp thích hợp trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc.

  Vậy nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta trong việc bảo tồn những giá trị văn hoá của các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hiện nay là gì, thưa ông?

  Trong việc gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hoá dân tộc thiểu số, ngoài trách nhiệm của ngành văn hoá, thể thao và du lịch cần có sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc nâng cao nhận thức cho đồng bào. Khôi phục các lễ hội văn hóa truyền thống, củng cố tinh thần, giáo dục tính nhân văn, truyền thống đạo đức của dân tộc là việc cần làm ngay và làm thường xuyên. Các lễ hội dân gian truyền thống của các dân tộc thiểu số chỉ thực sự được giữ gìn, phát huy khi có sự quan tâm thiết thực của các ngành, các cấp, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của đồng bào.

  Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, hỗ trợ một phần kinh phí để phối hợp với các địa phương phục dựng một số lễ hội truyền thống tiêu biểu (bình quân mỗi năm phục dựng 9 lễ hội). Tiến hành bảo tồn một số làng, bản, buôn truyền thống (20 làng trên phạm vi toàn quốc); tăng cường giao lưu văn hoá cộng đồng dưới nhiều hình thức. Phải xác định, người dân chính là chủ thể của các hoạt động trên và cũng là chủ thể trong việc giữ gìn các giá trị văn hoá truyền thống.

  Xin cảm ơn ông!

  Nguyễn Thuỷ (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc

Dọc dài đất nước

Cửa Lò, điểm đến những ngày hè

Cửa Lò, điểm đến những ngày hè

KTNT - Biển hiền hòa, phong cảnh đẹp, bãi cát dài và phẳng, nhưng hấp dẫn hơn cả vẫn là tình người nồng hậu, chân thật, thức ăn ngon và rẻ, biển Cửa...