Quốc hội thảo luận Luật Dân quân tự vệ

  10/29/2009 3:24:27 PM

  Đa số đại biểu tán thành Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dân quân tự vệ (DQTV) của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Đa số ý kiến của các đại biểu cho rằng, Dự thảo Luật lần này khá phù hợp. DQTV là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly khỏi thực tế sản xuất và công tác.

  Thảo luận các chi tiết của Dự thảo Luật, có đại biểu đề nghị cần cân nhắc khi quy định chức năng của lực lượng DQTV “làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc khi có chiến tranh” vì đây là nhiệm vụ nếu chỉ có lực lượng DQTV thì không thể đảm nhiệm được.

  Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu khác, việc quy định  như vậy là có cơ sở thực tiễn qua các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc; phù hợp với quan điểm xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ở địa phương là xây dựng thế trận “làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh” trong thời bình cũng như trong thời chiến.

  Liên quan đến độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV,  Dự thảo quy định công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hết tuổi lao động. Về điểm này, đại biểu Nguyễn Văn Bính (Cao Bằng), Nguyễn Minh Hường ( Bắc Kạn) nêu ý kiến: Cần quy định cụ thể “điều kiện đặc biệt” vì ở một số vị trí nếu kéo dài thời hạn phục vụ thì chỉ khi sức khoẻ kho cho phép mới đáp ứng được. 

  Đại biểu Nguyễn Thị Biểu (Quảng Ngãi) cho rằng đối với nữ, trong thời bình chỉ nên quy định mức từ 18 đến hết tuổi 35, bởi thực tế ở nhiều địa phương thời gian qua cho thấy hiệu quả tham gia nghĩa vụ DQTV của nữ giới còn hạn chế do điều kiện sức khoẻ, vì vậy phụ nữ khó tham gia thực hiện nghĩa vụ này ở tuổi 40, còn với nam có thể kéo dài tới hết tuổi 50.

  Liên quan tới thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng DQTV nòng cốt, theo các đại biểu Đặng Thị Nga (Lâm Đồng), Vũ Thị Bảy (Hà Giang) Triệu thị Bình (Yên Bái), Dự thảo Luật quy định thời hạn phục vụ của DQTV nòng cốt là 4 năm (giảm 1 năm) là phù hợp với thực tiễn. Thời hạn 4 năm là bảo đảm đủ thời gian huấn luyện, học tập và hiệu quả hoạt động, đồng thời tạo nguồn lực để đáp ứng yêu cầu toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như Dự thảo Luật.

  Về tổ chức lực lượng DQTV trong doanh nghiệp, một số đại biểu đề nghị nên theo tổ chức theo địa bàn hành chính. Doanh nghiệp đóng ở địa bàn nào thì lao động của doanh nghiệp tham gia vào tổ chức DQTV ở địa phương đó.

  Ngoài ra, một số vấn đề về nguồn kinh phí, tổ chức huấn luyện cũng như trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí của lực lượng DQTV cũng được các đại biểu thảo luận.

  Dự án Luật Dân quân tự vệ đã được lấy ý kiến đại biểu Quốc hội lần đầu tại  kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII.
  PV

Ý kiến bạn đọc