Đồng chí Ngọ Duy Hiểu được bầu giữ chức Bí thư Thành đoàn HN

    5/10/2009 9:59:44 PM

    Đồng chí Ngọ Duy Hiểu sinh năm 1973, trình độ Thạc sỹ Luật học, Cử nhân Chính trị, đã lần lượt giữ các cương vị công tác: Giảng viên ĐH Luật Hà Nội; Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Thành đoàn; Bí thư đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP; Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu hiện cũng giữ cương vị Phó Chủ tịch TƯ Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội.

    PV

Ý kiến bạn đọc