Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vạn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

  3/4/2010 5:17:00 PM

  Hội nghị đã giành thời gian cho công tác nhân sự: xin ý kiến Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quy hoạch cán bộ, bầu Bí thư Tỉnh ủy khoá XIII (nhiệm kỳ 2005 – 2010); lấy phiếu tín nhiệm về bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và công tác nhân sự mới…

  Do yêu cầu công tác, đồng chí Bùi Quang Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được Trung ương điều động, phân công nhiệm vụ mới. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai kỳ họp bất thường đã tiến hành bầu Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị đã bầu Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vạn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khoá XIII (nhiệm kỳ 2005 – 2010).

  Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy.

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Bùi Quang Vinh với cương vị Bí thư Tỉnh ủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng bộ giao cho, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai thời gian qua. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn luôn ghi nhận công lao và những cống hiến của đồng chí Bùi Quang Vinh. Chúc đồng chí trên cương vị mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đồng thời, tiếp tục quan tâm và giúp đỡ tỉnh Lào Cai thực hiện ước vọng của các đồng chí lãnh đạo khác và bản thân đồng chí là xây dựng Lào Cai ngày càng giàu đẹp, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Vạn cám ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và hứa luôn cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lãnh đạo nhân dân các dân tộc Lào Cai tiếp tục đạt nhiều thành tích mới.

  Tiểu sử đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

  Họ và tên: Nguyễn Hữu Vạn;
  Sinh ngày 28 tháng 6 năm 1956;
  Dân tộc: Kinh;
  Quê quán: Thuỵ Sơn – Thái Thuỵ - Thái Bình;
  Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1984;
  Chính thức ngày 30 tháng 4 năm 1985;
  Trình độ học vấn: - Giáo dục phổ thông: 10/10;
  - Chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế;
  - Lý luận chính trị: Cử nhân.
  + Tóm tắt quá trình công tác:
  - Tháng 4/1979 đến tháng 8/1985: Cán bộ Sở Tài chính - Vật giá Hoàng Liên Sơn.
  - Tháng 9/1985 đến tháng 8/1986: Phó Trưởng phòng Ngân sách, Sở Tài chính - Vật giá Hoàng Liên Sơn.
  - Tháng 9/1986 đến tháng 8/1988: Trưởng phòng Tài chính huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn.
  - Tháng 9/1988 đến tháng 4/1991: Trưởng phòng Thu Quốc doanh, Sở Tài chính - Vật giá Hoàng Liên Sơn.
  - Tháng 5/1991 đến tháng 9/1991: Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá Hoàng Liên Sơn.
  - Tháng 10/1991 đến tháng 12/1991: Phó Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai.
  - Tháng 01/1992 đến tháng 01/2000: Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai.
  - Tháng 02/2000 đến tháng 6/2002: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.
  - Tháng 07/2002 đến tháng 10/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
  - Tháng 11/2005 đến tháng 12/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phụ trách Tổ Biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010.
  - Tháng 01/2006 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 – 2011.
  - Ngày 4/3/2010, tại hội nghị bất thường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khoá XIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010.

  Hải Xuyên
  Báo Lào Cai

Ý kiến bạn đọc

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tài sản tinh thần vô giá

Tài sản tinh thần vô giá

KTNT - Di chúc của Bác Hồ là tài sản tinh thần vô giá, chứa đựng giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Di chúc thể hiện tấm lòng cao cả, tình thương...