Chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp: Nhìn từ Vĩnh Phúc

  6/23/2010 2:28:36 PM

  Xác định rõ vấn đề này, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang có nhiều chính sách, giải pháp cụ thể để chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp, nhằm đạt mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015.

  Bắt đầu từ nhu cầu thực tế

  Để đạt được mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp, Vĩnh Phúc đặt ra tham vọng lớn, đến năm 2015 công nghiệp - xây dựng sẽ chiếm 62,7% trong cơ cấu kinh tế, thương mại - dịch vụ chiếm 30,6%, nông-lâm-ngư nghiệp 6,7%. Theo đó, tỉnh ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống, công nghiệp hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Kêu gọi vốn đầu tư vào các dự án chế biến thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng. Đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề; xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ hạ tầng các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - làng nghề. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển công nghiệp. Đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là nhân lực có chất lượng để thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn.

  Điều này lý giải vì sao việc chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn ở Vĩnh Phúc đang diễn ra khá mạnh. Bên cạnh đó, do trên địa bàn tỉnh đang hình thành hàng loạt các khu, cụm công nghiệp nên diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp. Không còn đất sản xuất, dẫn đến lao động nông thôn thiếu việc làm, đồng thời xảy ra tình trạng dư thừa lao động và tất yếu dẫn đến yêu cầu phải chuyển đổi nghề. Tuy nhiên, cơ cấu lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại song song hai đặc điểm là truyền thống và hiện đại, trong đó lao động truyền thống là chủ yếu, làm việc theo kinh nghiệm, cha truyền con nối nên hiệu quả kinh tế không cao. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

  Theo PGS.TS Nguyễn Bá Ngọc, Phó viện trưởng Viện Khoa học lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), việc chuyển dịch cơ cấu lao động là nhu cầu thực tế của cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Trong đó, cơ cấu lao động nông thôn được xem xét trên cả 2 mặt: cung lao động (chất lượng lao động và khả năng tham gia lao động) và cầu lao động (cơ cấu kinh tế). Cơ cấu lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay đang được chuyển dịch trên cơ sở phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế khu vực nông thôn và nâng cao đời sống cho nông dân.

  Tập trung giải quyết theo 3 hướng

  Chính vì vây, ông Ngọc cho rằng, để nâng cao hiệu quả chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, tỉnh Vĩnh Phúc cần thực hiện theo 3 hướng chính:

  Giảm và sử dụng hiệu quả lao động nông nghiệp bằng cách chuyển từ lao động thuần nông, giản đơn cho năng suất thấp sang các công việc, ngành nghề, loại hình sản xuất có giá trị kinh tế cao như phát triển kinh tế trang trại.

  Phát triển loại hình lao động phi nông nghiệp bằng cách đẩy mạnh đầu tư khuyến khích các hộ dân chuyển sang làm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới việc bảo tồn duy trì và mở rộng các làng nghề truyền thống tại nông thôn - đây chính là khu vực thu hút và giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

  Đẩy mạnh nâng cao chất lượng lao động nông thôn thông qua công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho nông dân, trang bị học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, hiểu biết thị trường cho lực lượng lao động nông thôn, đặc biệt là lao động chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.

  Với những hướng đi trên, tin rằng đến năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tức là lực lượng lao động nông nghiệp, nông thôn giảm xuống còn 30% tổng số lực lượng lao động trong xã hội, trong đó lao động qua đào tạo đạt trên 50%.

  Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc