Kỹ thuật trồng bí xanh vụ đông năng suất cao

  14/10/2008 - 10:42:23

  Bí xanh thích hợp với nhiều loại đất nhưng tốt nhất nên trồng trên đất cát pha, thịt nhẹ, chủ động tưới tiêu. Bí xanh có thể trồng xen hoặc trồng riêng biệt, do vậy cách làm đất khác nhau. Sau khi thu hoạch cây trồng phụ thì làm đất bổ sung, vun luống cho bí. Kích thước luống phụ thuộc vào việc làm giàn cho cây. Nếu có giàn, lên luống rộng 1,2-1,4m, nếu để bò trên mặt đất luống rộng 2,7-3m.

  Để đạt năng suất cao cần bón (tính cho 1 sào Bắc Bộ =360m2): Phân chuồng hoai mục 6-7 tạ, urê 5-6kg, kali 6-8kg, lân 12-15kg, đất chua bón thêm 20-25kg vôi bột khi bừa ngả.

  Toàn bộ phân chuồng, phân lân + 1/2 kali + 1/4 đạm bón lót khi gieo hạt hoặc cấy giống.

  Trồng 1 hàng giữa luống. Nếu làm giàn, mỗi hốc gieo 3-4 hạt hoặc cấy 2 cây (sau để 2 cây /hốc). Không làm giàn, mỗi hốc gieo 4-5 hạt hoặc 4 cây (sau để 4 cây quay ra 4 hướng). Khi dùng màng phủ nông nghiệp, chú ý để màu ánh bạc lên phía trên. Cần phun thuốc trừ cỏ Dual hoặc Ronstar trước khi trải màng phủ. Dùng ống bơ cắt hình răng cưa chụp lỗ rộng 8-10cm, sau đó tra hạt hoặc cấy cây giống vào. Theo bà con nông dân có kinh nghiệm, 1 sào bí bón 1 tấn bùn ao ải, 40kg phân lân vi sinh Sông Gianh, 1kg urê, 3kg kali. Đạm + lân + bùn ao bón lót, kali bón thúc khi cây ra nụ. Cứ 7-10 ngày, phun phân bón lá Atonik kết hợp với thuốc trừ bệnh Carbenzim hoặc Tiltsuper, ruộng bí sẽ sai quả, bền cây, lâu tàn.

  Chăm sóc bí thường xuyên, khi cây có 2 lá thật xới phá váng, kết hợp bón thúc bằng tưới phân đạm pha loãng 3-5% rồi vun nhẹ cho cây. Bón thúc lần 2 khi cây có 5-6 lá thật, xới rộng, sâu, kết hợp bón thúc 25% đạm + 25% kali. Đối với bí không giàn, không che màng phủ, xới toàn bộ mặt luống làm cỏ, bón thúc hết phân hoá học, tưới đẫm rồi trải rạ. Khi cây dài 50cm, dùng đất chặn ngang đốt, cách 1-2 đốt lại chặn để tranh thủ cho dây bí ra rễ bất định, tăng khả năng hút chất dinh dưỡng nuôi quả sau này. Cứ 3-4 ngày chặn 1 lần, phải hướng ngọn bí ở hốc này bò sang hốc kia, sau đó mới nương dây cho leo giàn.

  ThS. Ngọc Anh

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm