Phòng trừ bệnh hại trên nhãn, vải

  3/23/2009 12:30:38 PM

  Bệnh sương mai

  Bệnh hại chủ yếu trên nụ, hoa và quả non. Vết bệnh bất định hình màu đen, thối ướt làm rụng nụ, hoa và quả mới hình thành. Bệnh thường xảy ra vào các tháng 2-3-4.

  Phòng trừ bệnh bằng các loại thuốc chất lượng cao có tác dụng nội hấp, phòng trừ bệnh trong thời gian dài để giảm công phun xịt như: Aliette 800WG; Mikal 800WG; Alpine 80WP; Ridomin gold 68WP. Phun phòng 2 lần, lần thứ nhất trước khi nở hoa 1-5 ngày, lần thứ hai sau lần thứ nhất 10-15 ngày.

  Bệnh thán thư

  Bệnh gây hại trên lá non, lá bánh tẻ, nụ, hoa; trên quả từ khi mới hình thành cho đến lúc thu hoạch. Vết bệnh trên lá thường biểu hiện cháy khô mép, đầu lá; có ranh giới rõ rệt giữa phần bị bệnh và không bị bệnh (một đường viền màu nâu vàng). Vết bệnh thối đen lõm ở giữa trên nụ, hoa và quả mới hình thành làm rụng nụ, hoa và quả.

  Diệt trừ bệnh bằng các loại thuốc trừ sâu nội hấp như: Bavistin 50SL; Carbezim 50EC; Benlate 50WG, phun khoảng 3 lần. Hai lần đầu phun hỗn hợp với thuốc trừ bệnh sương mai. Lần thứ ba phun trước khi thu hoạch 7-10 ngày.

  Nguyễn Văn Duy

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm