Một số biện phápcanh tác trên đất dốc

  3/9/2009 2:55:05 PM

  Không làm đất hoặc làm đất tối thiểu

  Trên bề mặt đất dốc không nhất thiết phải cày bừa, nhất là trong mùa mưa. Trong sản xuất lâm nghiệp, biện pháp cố hộ theo đường đồng mức và bố trí theo hình nanh sấu là cách làm đất thường được áp dụng mang lại hiệu quả.

  Trồng xen và luân canh

  Thực hành canh tác chuyển tiếp trong mùa vụ thứ 2, gieo trồng vụ thứ 2 trong khi vụ thứ nhất đang tăng trưởng để giảm nhu cầu về đất canh tác, giúp cho mặt đất không bị trống trải.

  Tận dụng các chất hữu cơ sẵn có

  Bổ sung vào đất các chất hữu cơ sẵn có (các loại phế thải nông nghiệp như: rơm, rạ, lá mía, thân cành đỗ, lạc...) nhằm cải tạo kết cấu của đất, tăng độ phì và khả năng giữ ẩm.

  Tạo băng xanh

  Băng xanh có tác dụng chống xói mòn, tăng độ phì cho đất, cung cấp phân xanh và có thể làm thức ăn cho gia súc. Cây trồng làm băng xanh tốt nhất là các cây họ Đậu. Khoảng cách giữa các băng xanh thường là 8-10m, tuỳ theo độ dốc mà điều chỉnh khoảng cách này cho phù hợp. Bề rộng mỗi băng thường là 60-80cm. Băng xanh là cây họ Đậu, mỗi năm có thể thu 3-4 lần, cắt cách gốc 30-40cm rồi phủ cho cây trồng chính.

  Canh tác nông - lâm kết hợp

  Các thành phần trong hệ thống nông - lâm kết hợp bao gồm cây nông nghiệp ngắn ngày, cây nông nghiệp dài ngày, cây lâm nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng nơi mà sử dụng 2 hay nhiều thành phần trong một hệ thống nông - lâm kết hợp. Có thể sử dụng cây nông nghiệp ngắn ngày trồng xen trong 1 - 2 năm đầu khi cây rừng chưa khép tán. Có thể chăn nuôi gia súc dưới tán rừng hoặc áp dụng mô hình rừng - vườn - ao - chuồng (RVAC) ở từng hộ gia đình.

  Thành Trung

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm