Hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII: Chất lượng được nâng cao

  11/23/2009 3:57:37 PM

  Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, không né tránh, không nhân nhượng, có trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nhiều vấn đề liên quan đến ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế – xã hội được phân tích, mổ xẻ, đối thoại, tranh luận trên diễn đàn Quốc hội. Chất lượng các phiên chất vấn được nâng cao.

  Có thể nêu một số điểm mới về hoạt động chất vấn tại Quốc hội kỳ này. Thứ nhất, tiếp tục chất vấn theo nhóm vấn đề có chiều sâu. Thứ hai, tăng thời gian trả lời chất vấn từ 2 giờ lên 1 buổi. Thứ ba, ngoài phần trả lời của vị tư lệnh đăng đàn, các vị tư lệnh khác cũng tham gia làm rõ khi cần thiết. Thứ tư, sự linh hoạt trong điều hành của chủ toạ nhằm tăng số đại biểu được chất vấn và yêu cầu bộ trưởng trả lời đúng trọng tâm. Thứ năm, kết thúc mỗi buổi chất vấn, chủ toạ đều sơ bộ tổng kết, đánh giá và nêu định hướng cần xử lý sau chất vấn. Thứ sáu, các câu chất vấn của đại biểu cho thấy đại biểu sát thực tế cuộc sống, nói được tiếng nói của cử tri, người dân, các vấn đề dân sinh được đề cập nhiều. Thứ bảy, không khí tranh luận thẳng thắn, không né tránh, không nhân nhượng nhưng dân chủ. Thứ tám, các vị bộ trưởng đều có báo cáo giải trình tiếp thu, nói rõ việc gì đã làm, việc đang làm và dự kiến việc sắp làm, đó là sự nghiêm túc và là một phong cách làm việc mới, cần phát huy. Thứ chín, sẽ giám sát, chất vấn liên tục vài ba kỳ liền với các vị bộ trưởng làm chưa hết trách nhiệm, chưa thực hiện lời hứa, nếu cần, sẽ xem xét trách nhiệm.

  Tuy nhiên, hoạt động chất vấn kỳ này cũng còn vài điểm cần sớm được điều chỉnh để tiếp tục nâng cao chất lượng. Thứ nhất, cử tri và nhân dân thấy nhiều vị tư lệnh còn nặng về diễn giải tình hình mà ít nêu nguyên nhân và giải pháp. “Tính khái quát trong trả lời còn hạn chế”, “vẫn còn những vấn đề đào chưa sâu, phân tích mổ xẻ chưa đến nơi đến chốn, chưa đến đầu đến đũa, chưa đi sâu vào gốc rễ của vấn đề để thấy hết nguyên nhân, phân tích tìm ra những giải pháp sắp tới”, chủ toạ các phiên chất vấn – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhận xét. Thứ hai, vì dành nhiều thời gian giải trình tình hình nên dù thời gian đã được kéo dài nhưng số lượng đại biểu được tham gia chất vấn chưa nhiều, phiên chất vấn nào cũng còn hơn một chục vị đã đăng ký nhưng không được chất vấn tại hội trường... vì hết giờ. Thứ ba, nhiều đại biểu nêu câu hỏi quá dài, điều này cũng làm giảm số đại biểu được chất vấn.

  Hiền Trang


   

Ý kiến bạn đọc