Xử lý đảng viên sinh con thứ 3 tại TCT Vận tải Hà Nội: Đã nghiêm chưa?

  6/8/2009 12:30:17 PM

  Theo giải trình của ông Đặng Trần Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Tổng công ty Vận tải Hà Nội nắm 51% cổ phần tại đây), ngày 10/3/2009, do vỡ kế hoạch nên vợ chồng ông sinh hạ thêm người con thứ 3. Với tư cách là đảng viên, ông Tuấn thông báo với cấp ủy cơ sở từ trước đó; sau khi vợ sinh con được 4 ngày, ông Tuấn chủ động viết tường trình gửi cấp ủy để báo cáo và nhận trách nhiệm về sự vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

  Ngày 23/3/2009, ông Tuấn tiếp tục làm bản kiểm điểm gửi Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội. Nội dung bản kiểm điểm cho biết sau khi biết vợ mang thai con thứ 3, mặc dù đã khuyên nhủ song do thai nhi đã lớn nên vợ chồng ông không còn cách nào khác chờ đến ngày sinh để tự nhận hình thức kỷ luật.

  Ngày 20/4/2009, Đảng ủy Công ty Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội ra Quyết định số 40/QĐ-ĐU thi hành kỷ luật ông Đặng Trần Tuấn với hình thức cảnh cáo. Tiếp xúc với phóng viên, Bí thư Đảng ủy Công ty Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội Nguyễn Văn Thọ cho rằng, đối với trường hợp của ông Tuấn được xử lý theo tinh thần của Quy định 94/QĐ/TW và Nghị quyết 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị, nếu ông Tuấn có chức danh trong Đảng ủy hoặc Chi ủy thì sẽ bị cách chức, song ông Tuấn chỉ là đảng viên bình thường, nên với thái độ thành khẩn báo cáo và nhận khuyết điểm thì việc xử lý kỷ luật ở mức cảnh cáo là hợp lý. Về chức danh quản lý chính quyền, Đảng ủy Công ty không có chức năng can thiệp mà chỉ có thể kiến nghị với cơ quan quản lý. ông Thọ cũng cho biết, sự việc đã được báo cáo lên Đảng ủy Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

  Khoản 2, Điều 7 (Vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hoá gia đình), Quy định 94-QĐ/TW nêu rõ: Về việc xử lý đảng viên vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, thống nhất thực hiện mốc xử lý và thời điểm ban hành Nghị quyết số 47-NQ/TW, ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị (khoá IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

  Những đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình sau ngày 22/3/2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 47-NQ/TW, thì bị xử lý như sau: Kỷ luật cảnh cáo đối với đảng viên; cách chức đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc chức danh quản lý của cấp uỷ vi phạm lần đầu nếu sinh con thứ 3 trở lên.

  Ngày 25/5/2009, ông Bùi Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Vận tải Hà Nội khẳng định, mức độ kỷ luật cảnh cáo đối với ông Tuấn là hoàn toàn hợp lý. Thứ nhất, ông Tuấn là đảng viên bình thường, vi phạm lần đầu, thành khẩn nhận khuyết điểm... Theo Hướng dẫn 11-HD/UBKTTW thì đó là một trong những tình tiết giảm nhẹ để cấp ủy Đảng cân nhắc hình thức kỷ luật. Thứ hai, về mặt chính quyền, ông Dũng khẳng định ông Tuấn là một trong những cán bộ do Tổng công ty cử về đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội chứ không phải do Tổng công ty cử xuống để làm giám đốc. Việc ông Tuấn làm giám đốc là do Hội đồng quản trị tại Công ty thống nhất đề bạt. Nếu trong điều kiện phần vốn Nhà nước (Tổng công ty làm chủ) tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa chiếm 70% trở lên, tức là đạt tiêu chuẩn cổ phần chi phối thì Tổng công ty có thể xử lý về mặt chính quyền đối với ông Tuấn. Do Tổng công ty chỉ chiếm 51% vốn, chưa đủ điều kiện cổ phần chi phối nên mọi việc phụ thuộc vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

  Ông Dũng cũng cho rằng, Tổng công ty Vận tải Hà Nội có thể cử cán bộ thay thế ông Tuấn đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng công ty, ông Tuấn trong thời gian được Hội đồng quản trị đề bạt làm giám đốc đã có nhiều thành tích, đưa đơn vị vượt khó đi lên, đảm bảo phần vốn Nhà nước có lãi liên tục. Không chỉ vậy, đời sống công nhân viên trong 3 năm qua từ mức thu nhập trung bình chỉ hơn 1 triệu đồng/người, nay đã lên hơn 3 triệu đồng/người/tháng. Bởi vậy, việc cử cán bộ thay thế ông Tuấn cần phải có thời gian và được cân nhắc kỹ càng.

  Việc xử lý của Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho thấy có phần thiên về hiệu quả kinh tế. Chính vì vậy, nhiều người vẫn đặt nghi vấn về việc nương nhẹ trong công tác xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên tại doanh nghiệp này.

  Dư luận đặt câu hỏi: có phải đảng viên là cán bộ công chức và đảng viên làm tại các công ty cổ phần thì việc xử lý vi phạm sinh con thứ ba khác nhau? Đề nghị các cơ quan chức năng của TP. Hà Nội vào cuộc làm rõ.

  Thành Đức

Ý kiến bạn đọc

Điều tra

Ngửi trúng “thần dược”, ham muốn “chuyện ấy”?

Ngửi trúng “thần dược”, ham muốn “chuyện ấy”?

KTNT- Dừng xe tại chợ Đông Hà (TP. Đông Hà, Quảng Trị), nhiều hành khách bị bủa vây bởi những lời chào mời rôm rả, quảng cáo “thần dược” có một không...