CT Group

Nghệ An: Phấn đấu vượt mục tiêu XDNTM năm 2017

Thứ sáu, ngày 8 tháng 9 năm 2017 | 16:51

KTNT - Năm 2017, Nghệ An quyết tâm có thêm 01 huyện (Nam Đàn) đạt chuẩn NTM; có ít nhất 20 xã đạt chuẩn NTM.

Đến cuối năm 2016, Nghệ An có thêm 43 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao (30 xã), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 152/431 xã, chiếm 35,3%. Có thêm 01 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ XDNTM là TP. Vinh; có 3 xã đang triển khai XDNTM kiểu mẫu, đó là xã Kim Liên (Nam Đàn), xã Sơn Thành (Yên Thành), xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu).

Một góc xã nông thôn mới Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Báo Nghệ An

Bước vào năm 2017, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên, Nghệ An quyết tâm có thêm 01 huyện (Nam Đàn) đạt chuẩn NTM; có ít nhất 20 xã đạt chuẩn NTM; có 10 thôn, bản thuộc các huyện miền núi đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí của tỉnh; bình quân toàn tỉnh đạt 14,2 tiêu chí/xã; phấn đấu không còn xã dưới 5 tiêu chí. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng 3 xã NTM kiểu mẫu theo Đề án đã được phê duyệt.

Để đạt được kết quả đó, Nghệ An đề ra  nhiều chủ trương, biện pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao vai trò cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình XDNTM; tập trung xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như: giao thông, thủy lợi, nước sạch, trạm y tế, trường học. Tạo sự chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh, sạch, đẹp; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và giữ vững an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn. Tập trung xử lý nợ và không để phát sinh thêm nợ xây dựng cơ bản, không phê duyệt và đầu tư xây dựng các công trình khi chưa xác định được nguồn vốn đảm bảo; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

Cát Tường - Thu Hằng

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích