Hiệu quả từ cánh đồng lớn ở Trà Vinh

Thứ sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2017 | 13:54

KTNT - Với mục tiêu áp dụng tiến bộ về giống, kỹ thuật canh tác và lựa chọn áp dụng cơ giới hóa phù hợp trong sản xuất lúa, từ nguồn kinh phí khuyến nông Trung ương năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh tổ chức trình diễn mô hình xây dựng cánh đồng lớn thâm canh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa với quy mô 50ha, 71 hộ ở ấp Ô Tre Lớn, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành tham gia.

Các đại biểu tham quan mô hình.

Mô hình thực hiện trong vụ hè thu năm 2017 (từ tháng 4 -8/2017). Nông dân tham gia thực hiện được hỗ trợ 100% chi phí giống theo định mức 50kg/ha (áp dụng cấy), giống OM 5451 cấp xác nhận, 30% chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời hỗ trợ nhóm hộ tham gia 2 máy cấy lúa, 10 bình phun động cơ với mức 50% giá trị thiết bị. Nông dân tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật đầu vụ và có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn xuyên suốt cả vụ.

Qua thời gian 4 tháng thực hiện, Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh đã tổ chức tham quan hội thảo và tổng kết  mô hình. Tại đây cán bộ kỹ thuật chỉ đạo xây dựng mô hình báo cáo kết quả thực hiện và đại diện các hộ tham gia báo cáo hạch toán kinh tế của ruộng mô hình so với sản xuất đại trà trong vùng. Theo đó, năng suất lúa của mô hình trình diễn đạt 6,5 tấn/ha, cao hơn 0,5 tấn/ha so với sản xuất đại trà, lợi nhuận bình quân đạt 18 triệu đồng/ha, trong khi ruộng đối chứng chỉ đạt 10,3 triệu đồng/ha.

Mô hình cánh đồng lớn thâm canh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và quy trình thâm canh lúa cải tiến (SRI) được cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh trực tiếp hướng dẫn bón phân cân đối theo nhu cầu cây lúa trong từng giai đoạn sinh trưởng, áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý nước ngập - khô xen kẽ. Từ đó, lúa trong mô hình ít bị đổ ngã, tỷ lệ chồi hữu hiệu và tỷ lệ hạt chắc/bông cao.

Qua hội thảo, nông dân trong vùng sẽ áp dụng vào sản xuất gia đình trong các vụ tiếp theo và tuyên truyền cho các hộ trong vùng. Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông đã xây dựng mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp thu mua lúa gạo để đảm bảo lợi nhuận cho bà con.

Trương Văn Thương

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích