Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh Đồng Nai

Thứ ba, ngày 12 tháng 9 năm 2017 | 14:14

KTNT – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 74/NQ – CP ngày 9/8/2017 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 – 2020 tỉnh Đồng Nai. Đây là cơ sở để tỉnh Đồng Nai quy hoạch sử dụng đất nhằm đẩy nhanh tiến độ của các dự án.

Trước đó, xét đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai tại tờ trình gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ đã phê duyệt và ban hành Nghị quyết số 74/NQ – CP. Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các địa phương nhanh chóng hoàn tất hồ sơ xin điều chỉnh đất đai của các dự án trình lên để tỉnh xem xét và phê duyệt thực hiện các bước tiếp theo. Nếu các địa phương hoàn thành nhanh hồ sơ các dự án cần điều chỉnh sử dụng đất để trình UBND tỉnh thì sẽ sớm được chấp thuận.

Tại Nghị quyết số 74/NQ - CP, về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đồng Nai, diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 589.775 ha. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp sẽ giảm để chuyển sang đất phi nông nghiệp gần 54.000 ha. Đến năm 2020 diện tích điều chỉnh theo quy hoạch của tỉnh Đồng Nai còn khoảng 436.000 ha đất nông nghiệp, giảm 34.420 ha. Như vậy, đến năm 2020, toàn tỉnh có gần 154.000 ha đất phi nông nghiệp, tăng 28,3 ngàn ha so với năm 2016 và chiếm 26% trong cơ cấu điều chỉnh quy hoạch. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là để tăng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất thương mại, dịch vụ, phát triển hạ tầng, đất ở nông thôn. Ngoài ra, đất ở đô thị của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 sẽ tăng khoảng 5.400 ha gần 28.000 ha.

Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 74/NQ – CP về điều chỉnh quy hoạch đất sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tại tỉnh Đồng Nai

Để việc thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh Đồng Nai cần điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020, trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh. Việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, phải xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt. Điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa.

Thực hiện việc lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh, trong đó khi thu hồi đất cần phải thu hồi cả phần diện tích đất vùng phụ cận. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất ở hoặc mua nhà ở tái định cư tại chỗ trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó cũng kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

Ngoài ra, Nghị quyết số 74/NQ – CP cũng quy định việc định kỳ hàng năm, UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp vào báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định tại Điều 50 Luật Đất đai 2013./.

Mạnh Tiến

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích

Thị trường

Phú Sơn Thuận bắt tay cùng 6 đối tác tại Dự án Xi Grand Court

KTNT- Theo thông tin từ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận, sẽ có 6 đối tác cùng tham gia phân phối dự án Xi Grand Court.

Phân tích - Nhận định

Tạo điều kiện cho các dự án đã giải phóng mặt bằng trên 80%

KTNT - Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh thị trường bất động sản.