CT Group

31,5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ năm, ngày 7 tháng 9 năm 2017 | 17:20

KTNT - Tính đến hết tháng 7/2017, cả nước có 2.813 xã (chiếm 31,5%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có khoảng 260 xã được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 – 2020.

Người dân huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Bình quân cả nước đạt 13,23 tiêu chí/xã, giảm 0,24 tiêu chí so với cuối năm 2016, dự kiến đến hết năm 2017 đạt bình quân 14 tiêu chí/xã. Nguyên nhân chủ yếu là do theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã NTM giai đoạn 2016 – 2020, số chỉ tiêu của 19 tiêu chí tăng thêm 10 chỉ tiêu so với Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2011 – 2015, đồng thời, nhiều tiêu chí quan trọng (thu nhập, môi trường, hộ nghèo,...) có yêu cầu cao hơn so với trước đây.

Có 34 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 4 huyện so với năm 2016). Hiện Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội đồng thẩm định và đang chờ hoàn chỉnh tờ trình Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội), dự kiến tổ chức họp Hội đồng thẩm định với TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) và đã thành lập tổ công tác liên ngành để thẩm tra đối với một số địa phương khác.

Từ nay đến cuối năm 2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thực hiện chương trình; đôn đốc các địa phương xây dựng các đề án XDNTM đặc thù, Đề án thí điểm XDNTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020; nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ cho các thôn, bản, ấp thuộc các xã khó khăn XDNTM gắn với giảm nghèo bền vững.

Đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với XDNTM theo hướng liên kết chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm; thúc đẩy các mô hình hợp tác xã liên doanh, liên kết có hiệu quả.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2018, có ít nhất 37% số xã (3.302 xã) đạt chuẩn NTM, tăng 6% so với năm 2017; 48%  đơn bị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Khánh Nguyên

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích